Monitoren en bewustwording hoog intensieve zorg in laatste levensfase bij kanker met het end-of-life dashboard

Het probleem: de prevalentie van kanker stijgt door verbeterde overleving, maar het inschatten van het moment van levenseinde en het voorkomen van ongewenst intensieve behandelingen wordt daarmee complexer.  

De oplossing: om te zorgen dat behandelteams inzicht hebben in hun handelen en zich daarmee meer bewust zijn van eventuele ongewenste hoog intensieve zorg in de laatste levensfase is een dashboard ontwikkeld, waarin het gebruik van dure geneesmiddelen, opname op Spoedeisende Hulp (SEH), Intensive Care (IC) of verpleegafdeling, een operatie en klinisch overlijden in de laatste 30 en 90 dagen wordt gemonitord. Ook toont het dashboard eventuele behandelbeperkingen en verwijzing naar het palliatief team.  

Het bewijs: het dashboard toont gegevens sinds 2019 en de uitkomsten worden tenminste een keer per jaar besproken in alle oncologische expertteams. Dit heeft geleid tot meer bewustwording en tot betere samenwerking tussen behandelteams en het palliatief team. Inmiddels worden in het dashboard de acute opnames in de stervensfase gemonitord om de samenwerking met eerste lijn, hospices en Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg te verbeteren. Ook is er vanuit verschillende ziekenhuizen interesse getoond in ons dashboard dat is gepubliceerd in Medisch Contact.  

Hulp van STZ: met hulp van de STZ kunnen we het dashboard landelijk uitrollen en uitkomsten vergelijken. 

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl