Objectief inzicht in heelkundig handelen en lifelong learning bij de chirurgie

De zorg van de toekomst staat voor diverse uitdagingen, waaronder tekorten aan scholing en personeel, evenals een vergrijzende bevolking. In de chirurgie biedt digitale innovatie kansen om deze uitdagingen aan te gaan. Artificial Intelligence (AI) biedt een krachtig hulpmiddel op het gebied van chirurgie, dat een revolutie teweegbrengt in de manier waarop procedures worden uitgevoerd en de patiëntresultaten verbeteren.

Het Meander MC haar inzet is door middel van analyse van grote hoeveelheden chirurgische video’s, AI-algoritmen verschillende aspecten van chirurgische prestaties te laten beoordelen, zoals precisie, efficiëntie en naleving van gevestigde best practices. Hierdoor kunnen chirurgen hun vaardigheden meten en gebieden identificeren voor lifelong learning en uiteindelijk betere patiëntresultaten kunnen behalen.

Eerdere onderzoeken hebben al aangetoond dat AI kan helpen bij het herkennen van bepaalde facetten van chirurgische procedures, zoals de mate van moeilijkheid in verband met ontstekingsgraad van de galblaas. Daarnaast is het mogelijk gebleken om automatisch de duur van bepaalde operatiefases en het gebruik van instrumenten te detecteren in testopstellingen.

Om dit initiatief verder te ontwikkelen, testen en mogelijk te implementeren, is expertise nodig bij het uitrollen van dit soort algoritmen. Het Meander AI-Lab/heelkunde heeft de expertise en infrastructuur om AI-algoritmen te ontwikkelen, maar deze kennis schiet tekort.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl