Opdepoli.nl: meertalige online (neurologische) patiënten educatie middels illustraties

Het probleem is dat artsen in de spreekkamer visuele ondersteuning missen bij uitleg aan patiënten over specifieke ziektebeelden.  

Het doel van de innovatie is om online een nieuw en makkelijk toegankelijk kwaliteitsinstrument te maken met medische afbeeldingen en infographics van neurologische ziektebeelden. Dit maakt het fundament om als dokter en patiënt samen te beslissen sterker. Doordat de dokter met de afbeeldingen een betere uitleg kan geven, zal de kwaliteit van het arts-patiënten gesprek hoger worden; een beeld zegt tenslotte meer dan 1.000 woorden. De patiënt kan hetzelfde, in de spreekkamer gebruikte materiaal, thuis gemakkelijk naslaan zodat hij of zij het poli gesprek kan overdenken en bespreken met naasten. Ook is de website meertalig (naast Nederlands en Engels ook Turks en Arabisch), dus te gebruiken voor een diverse patiëntenpopulatie. In 2022 is de website ontwikkeld en sindsdien is deze 45.000 bekeken door artsen en patiënten.  

Het STZ-netwerk wordt gevraagd om hulp bij de doorontwikkeling en bij het uitbouwen van de naamsbekendheid van deze vrij toegankelijke website. De website is toegespitst op neurologische ziektebeelden, maar mogelijk zijn andere specialismen geïnteresseerd in het ontwikkelen van een deelsite van hun eigen vakgebied. 

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl