Operatietijd en complicatiekans verkleinen bij heuprevisieoperaties met 3D geprinte patiënt specifieke boormal 

In Nederland worden er jaarlijks meer dan 3.500 revisieoperaties van totale heupprotheses verricht. Dit aantal zal de komende jaren aanzienlijk stijgen doordat er steeds meer heupprotheses worden geplaatst. In ongeveer 25% van de gevallen is de heupprothese met botcement gefixeerd in het bovenbeen. Na het verwijderen van de prothese dient ook de gehele cementlaag rondom de prothese verwijderd te worden om een nieuwe prothesesteel te kunnen plaatsen. Cement verwijderen is tijdrovend werk en heeft een groot risico op complicatie zoals een botbreuk van het bovenbeen.  

Een alternatief is een ETO (extended trochanteric osteotomy) waarbij het bovenbeen deels wordt open gezaagd om de prothese en het cement te verwijderen. Door een 3D geprinte patiënt specifieke boormal, is het mogelijk om het cement veilig te verwijderen door precies in het midden van de cementmantel te kunnen uitboren. Dit verkleint de kans op complicaties, het kan de operatieduur verkorten en de impact van de operatie voor de patiënt verkleinen.  

De 3D geprinte boormal is in Medisch Spectrum Twente (MST) enkele keren in de praktijk ingezet met goede resultaten. Graag willen we deze zorginnovatie STZ-breed onder de aandacht brengen en in de toekomst vanuit het medisch 3D lab MST leveren aan andere ziekenhuizen. 

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
030 - 2739 414


Postbus 9696
3506 GR Utrecht
info@stz.nl