Oprichten regiovakgroep spoedeisende geneeskunde 

Het acute zorglandschap verandert. Om in de toekomst de beste kwaliteit spoedeisende zorg te kunnen blijven aanbieden, hebben de Spoedeisende Hulp (SEH)-artsen van het VieCuri Medisch Centrum Venlo en het Laurentius Ziekenhuis Roermond de handen ineengeslagen. Sinds januari 2023 vormen we één regiovakgroep. Door deze intensieve samenwerking creëren we een grotere vakgroep, waarin meer ruimte is voor specialisatie en innovatie. Het maakt de gecombineerde werkplek meer divers, nog uitdagender en daarmee ook aantrekkelijker voor jonge klare SEH-artsen. Wat maakt dat hopelijk in de nabije toekomst op beide locaties 24/7 bezetting kan worden gerealiseerd. Dit alles heeft het doel om de beste kwaliteit acute zorg te kunnen blijven aanbieden binnen Noord- en Midden-Limburg. 

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl