Reanimatietraining van de pasgeborene met augmented reality

Meer dan 5% van alle pasgeborenen heeft direct na de geboorte ondersteuning nodig om een goede transitie te kunnen maken. Kinderartsen, verpleegkundigen en verloskundigen worden eenmaal per 3-5 jaar formeel getraind in het algoritme van de neonatale life support. Skills worden daarna bijgehouden middels simulatietrainingen maar veelal ontbreekt tijd en in-house expertise om dit frequent en goed te kunnen oefenen. Bovendien worden simulatietrainingen in groepsverband vaak als stressvol ervaren.

Wij hebben een serious game ontwikkeld waarbij de neonatale reanimatie scenario’s met behulp van augmented reality laagdrempelig en levensecht getraind kunnen worden. De handen van de trainee zijn life in beeld en zodanig kunnen ook de technische skills worden geoefend zoals beademing, thorax compressies en inbrengen van infuus of navelvenelijn. Een basis Newborn Life Support (NLS)-scenario is up-and-running en wordt momenteel getest in de praktijk.

Het STZ-innovatienetwerk is het ideale platform om ons verder te helpen bij doorontwikkeling, validatie en uiteindelijk implementatie in reanimatiecurricula, zowel intramuraal als extramuraal. In de toekomst zou deze serious game ook onderdeel kunnen worden van wereldwijde educatieprojecten in limited resource settings zoals Helping Babies Breathe.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl