Rookvrije Start: (wens)ouders stimuleren om te stoppen met roken.

Tabaksrook heeft zeer schadelijke effecten op (ongeboren) baby’s en jonge kinderen. In Nederland roken nog steeds meer dan één miljoen ouders van thuiswonende kinderen en het aantal vrouwen dat rookt tijdens de zwangerschap is de afgelopen jaren niet afgenomen. Roken vóór en tijdens de zwangerschap kan een negatieve invloed hebben op de vruchtbaarheid van mannen en vrouwen en op het ontstaan van zwangerschapscomplicaties (zoals een vroeggeboorte of miskraam). Daarnaast kan roken ook negatieve gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het kind zoals onder andere aangeboren afwijkingen, doodgeboorte en wiegendood.

Om deze risico’s terug te dringen is het idee om het project Rookvrije Start te implementeren, waarbij (wens)ouders makkelijk doorverwezen kunnen worden om te stoppen met roken. Het idee is dat gynaecologen, kinderartsen en eerstelijns verloskundigen patiënten, die daarvoor open staan, actief verwijzen naar de huisartsenpraktijk om te stoppen met roken.

In oktober 2021 tot en met oktober 2022 heeft een pilotfase plaatsgevonden, waar in totaal 68 (van de ±160-185 zwangere vrouwen in Noord-Limburg) zwangere vrouwen werden doorverwezen naar de huisartsenpraktijk. Slechts bij één zwangere vrouw is een actief vervolgcontact geweest. Deze pilot laat zien dat het van groot belang is dat er meer aandacht en focus moet komen op het terugdringen van roken bij (wens)ouders.

De STZ-innovatiechallenge kan hierbij helpen door stoppen met roken begeleiding als standaardzorg in het ziekenhuis op te nemen, zodat zowel patiënten als de ouders of verzorgers van deze patiënten direct stoppen met roken begeleiding ontvangen bij de behandeling

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl