Snel-diagnostiek voor hartpatiënten met pijn op de borst

Probleem: verouderde diagnostiek als fietstesten en single-photon emission computed tomography (SPECT)-onderzoeken worden momenteel ingezet voor beeldvormende cardiologische diagnostiek. Dit leidt tot onnodige dubbeldiagnostiek met hogere kosten en langere doorlooptijden. Het betreft hierbij de hartpatiënten met de indicatie ‘Pijn op de borst’. Nadelen voor de patiënt zijn een langdurige periode mate van onzekerheid over hun eigen gezondheid.

Innovatie: de inzet van CT en PET onderzoek leidt tot een hogere specificiteit (>95%) en sensitiviteit (>95%), waardoor het aantal dubbeldiagnostiek en interventies zal afnemen. De CT wordt ingezet voor controle op kalk en doorbloeding van de hartvaten. De PET wordt ingezet voor perfusieonderzoek van de hartspier. Door gebruik te maken van de juiste vorm beeldvormende diagnostiek in de juiste volgorde op het juiste moment in te zetten wordt de totale diagnostiek effectiever en efficiëntere inzet en kan er tevens worden geanticipeerd kan worden op de toenemende zorgvraag tot aan 2040.

Bewijs: de literatuur en wetenschappelijk tonen de voordelen van CT en PET diagnostiek al aan. Het one-stop-shop principe waarin de beeldvormende diagnostiek in een bepaalde volgorde achter elkaar wordt gezet is niet of nauwelijks gerealiseerd. VieCuri heeft voornemens hiermee te starten, maar de benodigde vormen aan diagnostiek zijn momenteel nog niet beschikbaar binnen VieCuri.

Hulp: funding voor het beschikbaar krijgen van PET-cardio diagnostiek.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl