TinniVRee; ‘Control Your Tinnitus’

Tinnitus is een veel voorkomend symptoom met potentieel veel lijdenslast. Machteloosheid is daarbij problematisch voor arts en patiënt. De reguliere zorg bestaat uit diagnostiek en advies voor symptoommanagement; een medische behandeling bestaat niet. Zowel de verstrekte adviezen als zinloze ‘cirkelverwijzingen’ leiden vaak tot toename van machteloosheid en frustratie, waardoor klachten chronisch, progressief en psychiatrisch kunnen worden.

TinniVRee is een zelfhulp-methode in de vorm van een serious game in Virtual Reality (VR) waarin op een plezierige en uitdagende manier wordt bereikt dat de patiënt zijn tinnitus kan zien en kan ervaringsleren dat hij niet machteloos is en zijn tinnitus kan overwinnen. De psychische effecten generaliseren naar de echte werkelijkheid.

Uit een studie onder gezonde mensen is gebleken dat afwezigheid van machteloosheid voorspellend is voor gezonde aanpassing. In internationale studies is de therapeutische toepassing van VR tegen tinnitus reeds veilig en veelbelovend gebleken. Daarnaast is uit studies gebleken dat machteloosheidsbestrijding de voornaamste behoefte van tinnitus-patiënten is.

TinniVRee wordt wetenschappelijk onderzocht.

VR in het algemeen, maar zeker de toepassing tegen tinnitus, is nog niet erg bekend. De STZ kan onbemindheid door onbekendheid helpen verkleinen door TinniVRee te promoten. Dat komt zowel onderzoek naar effectiviteit, als het perspectief voor de vaak wanhopige patiënten, ten goede.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl