Verpleegkundig Hulpmiddelen Magazijn

Met de inrichting van een centraal verpleegkundig hulpmiddelen magazijn is de tijd die verpleegkundigen kwijt zijn aan het verzamelen en schoonmaken van materialen drastisch verminderd. Daarnaast zijn de opbergruimtes op de afdelingen overzichtelijker en is het onderhoud van de materialen als onderdeel van het werkproces ingeregeld.  

Aanvankelijk was het project gebaseerd op een technische oplossing met track & trace. Na een procesanalyse waarbij goed gekeken is naar het werkelijke probleem en toepassing van lean-principes is uiteindelijk gekozen voor een andere oplossingsrichting.  

Nu bestellen verpleegkundigen met het systeem dat al in gebruik is voor onder meer patiëntenvervoer de hulpmiddelen in het magazijn. Transportmedewerkers brengen deze naar de afdeling en halen ze daar ook weer op. Het schoonmaken en onderhoud van de materialen vindt plaats in het magazijn waardoor ook dit proces sterk is vereenvoudigd. Eindeloos bellen naar collega-afdelingen op zoek naar een beenpomp of infuuspalen behoort nu tot het verleden! 

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl