Video-assisted learning

Probleem: toenemende complexiteit van operaties en verkorting van opleidingstijd vragen om innovaties die leiden tot een steilere leercurve van AIOS.

Innovatie: toegenomen beschikbaarheid van operatievideo’s in combinatie met Artifical Intelligence (AI) biedt hierin mogelijkheden. Video’s van laparoscopische cholecystectomieën (verwijdering van de galblaas via een kijkoperatie) door AIOS, werden met behulp van AI geanalyseerd. Tevens werden de video’s beoordeeld door een staflid en mede-AIOS, volgens een gestructureerde Competency Assessment Tool (CAT). In bijeenkomsten met AIOS en een staflid, werden de video’s besproken aan de hand van het AI-rapport en CAT-beoordelingen. In de sessies werd aandacht besteed aan pitfalls en tips.

Bewijs: resultaten laten zien dat de AIOS een toename zien van hun operatieve vaardigheden (4.43±0.5), zich beter bewust zijn van de kritieke punten tijdens de operatie (4.57±0.5) en vinden dat de video-analyses een standaard onderdeel van de opleiding moeten worden (4.86±0.4).

Hulp: het breder beschikbaar stellen van deze online tool voor AIOS-chirurgie en mogelijk ook andere chirurgische specialismen binnen STZ-ziekenhuizen zorgt voor een toename van operatie vaardigheden van de STZ-AIOS. Door voorop te lopen in deze aankomende veranderingen in de manier van aanleren van vaardigheden excelleren de AIOS binnen de STZ-ziekenhuizen.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl