Virtual Reality (VR)-bril als digitale sedatie op de OK

Oplossing: om angst te verminderen, gaan wij Virtual Reality (VR)-brillen inzetten als digitaal sedatiemiddel. De patiënt zal door de VR-bril tijdens de operatie te dragen, afgeleid zijn. Hierdoor kan de patiënt minder angstig zijn, waardoor uiteindelijk minder medicatie toegediend wordt. Uiteindelijk kan dit minder bijwerkingen geven (bijv. misselijkheid) en een kortere postoperatieve opnameduur/recoverytijd.

Bewijs: uit literatuuronderzoek blijkt dat de inzet van een VR-bril als digitale sedatie een significante toename van het postoperatieve comfort van de patiënt geeft en een significante afname in medicatie en recoverytijd op de uitslaapkamer [Peuchot et al. en Faruki et al.]. Daarnaast blijkt uit een eerdere pilot in het Jeroen Bosch Ziekenhuis dat de angst bij patiënten vermindert, echter was destijds de beoogde bril van de leverancier niet afdoende voor deze toepassing. Daarom zal er een nieuwe pilot plaatsvinden met een andere leverancier (HypnoVR).

Hulp: naar de inzet van VR in het ziekenhuis zijn (nog) geen kosteneffectiviteitsstudies gedaan. Gedurende de pilot zal een business case uitgewerkt worden in samenwerking met SyncVR. Als meer STZ-huizen dit interessant vinden, zouden we dit breder kunnen opzetten.

 

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl