VR-bril voor minder pijn tijdens niersteenvergruizing

Probleem: indien een niersteen vastloopt in de urinewegen tussen de nier en de blaas ontstaan koliekaanvallen. Een behandeling voor urolithiasis is extracorporale shockwave lithotripsie (ESWL). Tijdens ESWL ervaren patiënten pijn ondanks pijnmedicatie, waardoor de vergruizing vaak vroegtijdig moet worden beëindigd met het risico van een operatie met bekende nadelen en hoge zorgkosten.

Oplossing: we hebben met een pilotstudie o.a. een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de effecten van Virtual Reality (VR)-brillen op patiëntervaring en pijnperceptie.  
Bewijs: we hebben geen gepubliceerde studies over VR-brillen in relatie met ESWL gevonden. Aansluitend hebben we met een kwalitatief en kwantitatief cohortonderzoek inzicht proberen te krijgen in het effect van de VR-bril in relatie met de ESWL.  
Voor onze kwalitatieve studie gebruikten we prospectieve semigestructureerd interviews. Het verkennend, kwantitatief onderzoek is uitgevoerd door prospectief het pijnmeetinstrument de numerieke beoordelingsschaal (NRS) te verzamelen bij 23 ESWL-patiënten. Het kwalitatieve onderzoek concludeerde het afleidende effect van de VR-bril, wat wordt ondersteund door de literatuur. Daarentegen toonde kwantitatieve data-analyse een verschil van 1 maar geen significant verschil in NRS-gemiddelde van de groep zonder en met VR-bril (5,4 vs. 4,3; p = 0,11).  
Hulp: behoefte aan samenwerking om onze innovatie te door te ontwikkelen, en het opzetten van een RCT waarbij groter gekeken kan worden of er minder pijnmedicatie nodig is. 

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl