Zinvolle gesprekken in 5 minuten

Probleem: het gesprek met de patiënt is meer dan ooit van belang in het ziekenhuis. Passende zorg is zorg die is afgestemd op déze patiënt, waarbij kwaliteit van leven centraal staat. Goed weten wie de patiënt is, voorkomt overbodige zorg en behandeling. Goede gesprekken vormen dan ook de basis van effectieve en mensgerichte zorg. Tegelijkertijd kosten gesprekken tijd, en tijd is schaars.

De oplossing: ‘Hoe voer je in korte tijd een goed gesprek?’ Daar gaat deze training voor zorgverleners over. In anderhalf uur verkennen we wat zinvolle gesprekken zijn. We kijken naar het belang van de existentiële laag voor gezamenlijke keuzes in zorg en behandeling. We bespreken hoe je in gesprek raakt over wat voor mensen van waarde is. En we oefenen de opbouw van een kort & goed gesprek. Hoe leg je contact, hoe heb je aandacht voor wat ertoe doet en hoe sluit je goed af?

Bewijs: inmiddels zijn zes verschillende groepen binnen Meander MC getraind. Evaluaties wijzen uit dat de praktische en concrete opbouw zorgverleners helpt bij het vinden van balans in gesprekken. Ook het onderling uitwisselen van ervaringen blijkt leerzaam. Ondersteuning STZ: STZ kan helpen het belang van goede gesprekken uit te dragen.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
030 - 2739 414


Postbus 9696
3506 GR Utrecht
info@stz.nl