Topklinische & Complexe Acute Zorg

STZ Kernthema 24/7 Topklinische & Complexe Acute Zorg

De klok rond de beste zorg. Dat is heel simpel gezegd wat STZ-ziekenhuizen beogen en leveren. Of je nou acuut geopereerd wordt of midden in de nacht een gespecialiseerde behandeling nodig hebt: in een STZ-ziekenhuis is kwalitatief hoogwaardige basis- en topklinische complexe zorg altijd gegarandeerd.

Het STZ-kernthema 24/7 geldt voor alle pijlers en thema’s, maar concentreert zich deze beleidsperiode primair op de acute zorg. De complexiteit in de acute zorg neemt namelijk toe, net als de gestelde kwaliteitseisen. Om die acute zorg 24/7 te leveren, is het van belang dat de organisatie bewuste keuzes maakt en het belang van acute zorg vooropstelt. Ook de banden met de ketenpartners zijn essentieel. Door efficiënt samen te werken met o.a. traumazorgnetwerk, ROAZ en samenwerkende huisartsen, HAP’s en SEH’s is het mogelijk om de kwaliteit en beschikbaarheid van acute zorg in de regio te blijven leveren, 24/7.

Bestuurslid

Hans Kuijsten

Bestuurslid acute zorg & internist en intensivist Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
info@stz.nl

Beleidsadviseur

Jan van Dam

Beleidsadviseur pijler topklinische zorg, acute zorg, visitaties en oncologie
j.vandam@stz.nl
Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
030 - 2739 414


Postbus 9696
3506 GR Utrecht
info@stz.nl