Topklinische Zorg

STZ Pijler Topklinische zorg

‘Maxima MC heeft meerdere topklinische zorgfuncties door STZ erkend en geregistreerd in het STZ ‘Topklinisch Zorgregister’: hiermee laten we zien welke bijzondere kennis en expertise aanwezig is voor de patiënt en verwijzer. Maar topklinische zorg is meer dan erkende functies. Topklinische zorg betekent 24 uur per dag en zeven dagen per week dezelfde hooggekwalificeerde zorg leveren en ook dat er bij alle medewerkers een intrinsieke wens bestaat om continu op alle vlakken te verbeteren. We werken in een topklinisch klimaat.’
- Willem Koops, onderwijskundige Máxima Medisch Centrum Eindhoven

Topklinische zorg is specialistische zorg, maar wanneer ben je als ziekenhuis een topklinische instelling? Wat verwachten we als maatschappij van topklinische zorg? Of – zoals Willem Koops het noemt – van topklinisch klimaat? Om dit helder te krijgen, besteedden we de afgelopen jaren – waar mogelijk samen met patiëntenverenigingen - veel aandacht aan het maken van een register van topklinische functies. De criteria voor deze functies maken duidelijk waar STZ voor staat en worden in de toekomst gebruikt tijdens de STZ-visitaties. Voor het beoordelen van de topklinische functies wordt onder andere gekeken naar multispecialistische- en monodisciplinaire zorg, patiëntenorganisatie, wetenschap en onderzoek, kennisoverdracht, multidisciplinaire continuïteit van patiëntenzorg en innovatie.

Dankzij dit zorgregister is het eenvoudig om transparant verantwoording af te leggen. Het STZ topklinisch zorgregister is openbaar te raadplegen via online.stz.nl/topklinischzorgregister

Bestuurslid

Peter Go

Bestuurslid topklinische zorg & algemeen chirurg St. Antonius ziekenhuis
info@stz.nl

Beleidsadviseur

Jan van Dam

Beleidsadviseur pijler topklinische zorg, acute zorg, visitaties en oncologie
j.vandam@stz.nl
Contact

STZ
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
030 - 2739 414


Postbus 9696
3506 GR Utrecht
info@stz.nl