Hoogleraren

STZ Hoogleraren

Een bijzondere rol vervullen de ruim honderdtwintig hoogleraren. Deze werken in de STZ-ziekenhuizen en zijn daarnaast aangesteld bij (technische) universiteiten of universitair medische centra (umc’s). Zij vormen een stimulans voor wetenschap, opleiding en topklinische zorg. Voor wetenschap speciefiek creeren zij een hefboomwerking voor nieuwe onderzoekslijnen met een continue stroom van promovendi en publicaties. Op hun beurt trekt dit vervolgens weer meer onderzoeksprojecten aan.

STZ Hoogleraren

126
prof. dr. A. Honig (emeritus)

Leerstoel

Bijzonder hoogleraar ziekenhuispsychiatrie

Vakgebied

Psychiatrie

Ziekenhuis

OLVG

prof. dr. R.R.W.J. van der Hulst

Leerstoel

Plastische chirurgie

Vakgebied

Reconstructieve, plastische en handchirurgie

Ziekenhuis

Zuyderland Medisch Centrum

prof. dr. R.R.W.J. van der Hulst

Leerstoel

Plastische chirurgie

Vakgebied

Reconstructieve, plastische en handchirurgie

Ziekenhuis

VieCuri Medisch Centrum voor Noord Limburg

prof. dr. R.M.M. Hupperts

Leerstoel

Neurologie

Vakgebied

Neurologie, in het bijzonder Multiple Sclerose

Ziekenhuis

Zuyderland Medisch Centrum

prof. dr. P.L. Jager

Leerstoel

Nucleaire geneeskunde

Vakgebied

Nucleaire geneeskunde

Ziekenhuis

Isala

prof dr. F.G.A. Jansman

Leerstoel

Klinische farmacie, in het bijzonder in de oncologie

Vakgebied

Klinische farmacie

Ziekenhuis

Deventer ziekenhuis

prof.dr. M.L.G. Janssen-Heijnen

Leerstoel

Klinische epidemiologie, i.h.b. kanker bij ouderen

Vakgebied

Klinische epidemiologie

Ziekenhuis

VieCuri Medisch Centrum voor Noord Limburg

prof. dr. N.P. Juffermans

Leerstoel

Translationele Intensive Care Geneeskunde

Vakgebied

Intensive Care

Ziekenhuis

Gelre ziekenhuizen

prof. dr. J.H.G. Klinkenbijl

Leerstoel

Chirurgische Oncologie

Vakgebied

Chirurgie

Ziekenhuis

Gelre ziekenhuizen

prof. dr. J.A.J.W. Kluytmans

Leerstoel

Medische microbiologie en infectiepreventie, in het bijzonder de epidemiologie van ziekenhuis infecties

Vakgebied

Medische microbiologie en infectiepreventie

Ziekenhuis

Amphia Ziekenhuis

prof. dr. C.A.J. Knibbe

Leerstoel

Grondslagen van de Individuele Farmacotherapie

Vakgebied

Klinische Farmacie

Ziekenhuis

St. Antonius Ziekenhuis

prof. dr. J.J. Kolkman

Leerstoel

De ischemische aandoeningen van het maag-darmkanaal

Vakgebied

Maag-, darm- en leverziekten

Ziekenhuis

Medisch Spectrum Twente

prof. dr. H.H.M. Korsten

Leerstoel

Peri-operatieve gegevens- en signaalverwerking

Vakgebied

Anesthesiologie

Ziekenhuis

Catharina Ziekenhuis

prof. dr. K. Kramers

Leerstoel

Medicatieveiligheid

Vakgebied

Klinische Farmacie

Ziekenhuis

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis

prof. dr. R. Kusters

Leerstoel

Economische effecten van laboratorium diagnostiek

Vakgebied

Klinische chemie en hematologie

Ziekenhuis

Jeroen Bosch Ziekenhuis

prof. dr. P.H.M. van der Kuy

Leerstoel

Klinische Pharmacie

Vakgebied

Klinische Pharmacie

Ziekenhuis

Zuyderland Medisch Centrum

prof.dr. L. van der Laan

Leerstoel

Cardiovasculaire wetenschap

Vakgebied

Chirurgie

Ziekenhuis

Amphia Ziekenhuis

prof. dr. R.B.M. Landewé

Leerstoel

Reumatologie

Vakgebied

Reumatologie

Ziekenhuis

Zuyderland Medisch Centrum

prof. dr. J. de Lange

Leerstoel

Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie

Vakgebied

Kaakchirurgie

Ziekenhuis

Isala

prof. dr. G.D. Laverman

Leerstoel

Personalized Technology in Internal Medicine

Vakgebied

Interne/Nefrologie

Ziekenhuis

ZiekenhuisGroepTwente

prof. dr. P.W. de Leeuw (emeritaat)

Leerstoel

Inwendige geneeskunde, in het bijzonder de hypertensie en de nefrologie

Vakgebied

Interne Geneeskunde

Ziekenhuis

Zuyderland Medisch Centrum

Prof. dr. N. van der Lely

Leerstoel

Jeugd en Alcohol

Vakgebied

Kindergeneeskunde

Ziekenhuis

Reinier de Graaf Ziekenhuis

prof. dr. R.J. van Marum

Leerstoel

Farmacotherapie bij ouderen

Vakgebied

Klinische geriatrie, klinisch farmacologie

Ziekenhuis

Jeroen Bosch Ziekenhuis

prof. dr. I.M.J. Mathijssen

Leerstoel

Craniofaciale afwijkingen

Vakgebied

Plastische Chirurgie

Ziekenhuis

Franciscus Gasthuis & Vlietland

prof. dr. B.J.M. van der Meer

Leerstoel

Healthcare Management

Vakgebied

Anesthesiologie-Intensive Care

Ziekenhuis

Catharina Ziekenhuis

Contact

STZ
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
030 - 2739 414


Postbus 9696
3506 GR Utrecht
info@stz.nl