31-05-2022

Anne Marie Weggelaar benoemd als bijzonder hoogleraar Innovatie en Transformatie in de Zorg

Tilburg University benoemt dr. Anne Marie Weggelaar MCM als bijzonder hoogleraar Innovatie en Transformatie in de Zorg. De belangrijkste vraag voor deze leerstoel is: Hoe innovatie van de topklinische zorg tot een wezenlijke transformatie van het zorgstelsel kan leiden. De leerstoel is gevestigd door de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ).

Het onderzoek van deze leerstoel richt zich op innovatie zowel op het gebied van organisatie van de sector, technologische als sociale innovatie. Anne Marie zal de komende jaren samen met promovendi onderzoek doen naar het succes van zorgnetwerken, de invloed van cultuur en gedrag van zorgverleners en zorgbestuurders op transformatie en op en de rol van (technologische) innovatie bij zorgtransformatie.

Anne Marie Weggelaar: “Transformatie is een inspirerend wetenschappelijk vakgebied in ontwikkeling. Echte transformatie, wezenlijke verandering, vraagt om herbezinning van mensen op hun handelen en context. Daaraan wil ik mijn steentje bijdragen. Vanuit mijn ervaring in diverse zorgorganisaties en onderzoeksprojecten, zie ik kansen voor transformatie ondersteund met digitale en technologische innovatie, ketensamenwerking en de ontwikkeling van (nieuwe) zorgprofessionals. Ik hoop een waardevolle bijdrage te leveren aan zorgtransformatie in de samenwerking met de 27 STZ ziekenhuizen.”

Interim-voorzitter STZ Peter Go: “Met Anne Marie hebben we een expert op het gebied van transformatie en innovatie verbonden aan onze vereniging. Anne Marie heeft al een sterk netwerk binnen STZ, dat zij verder kan benutten voor onderzoek. We kijken er naar uit met haar samen te werken aan belangrijke maatschappelijke thema’s.”

Met de bijzondere leerstoel beogen Tilburg University en de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) een bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke kennis over innovaties en zorgtransformatie. De leerstoel is geplaatst binnen het departement Tranzo van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences.

Over Anne Marie Weggelaar
In 1988 begon Anne Marie Weggelaar de opleiding tot verpleegkundige. Na een master Zorg & Beleid aan de Universiteit van Amsterdam in 1993, behaalde zij in 2005 ook haar mastertitel Advanced Change Methodology. Sinds 2009 is zij parttime in dienst bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en promoveerde zij in 2015 met het proefschrift Learning to Improve, Improved Learning.
Anne Marie bekleedt diverse functies op het gebied van organisatieverandering, innovatie en kwaliteitszorg voor diverse zorg- en opleidingsinstanties. In haar onderzoek en werk heeft Anne Marie uitgebreide ervaring opgedaan met actie-onderzoek in multidisciplinaire, innovatieve projecten. Op dit moment is Anne Marie tevens werkzaam als opleider Clinical Informatics aan de TU/Eindhoven en heeft ze een adviesbureau waarin ze zorg- en onderwijsorganisaties adviseert en ondersteunt met interim management. In deze bijzondere leerstoel komt haar ervaring en kennis allemaal samen.

Noot voor de pers
Neem voor meer informatie contact op met de persvoorlichters van Tilburg University via 013 – 466 4000 of persvoorlichters@tilburguniversity.edu.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl