06-02-2023

Gezamenlijke visie op regionaal opleiden voor de dokters van morgen

Medisch-specialistische vervolgopleidingen vinden steeds meer plaats binnen regionale netwerken met meerdere opleidingsinstellingen. Zo kunnen aiossen (artsen in opleiding tot specialist) optimaal gebruik maken van de kennis en expertise in de regio. Dat vraagt om een breed gedragen visie op regionaal opleiden. Ziekenhuizen, aiossen en medisch specialisten hebben daarvoor de handen ineengeslagen.
Op 30 januari werd een gezamenlijke visie op regionaal opleiden gepubliceerd door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ), de Federatie Medisch Specialisten (FMS), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en De Jonge Specialist (DJS).

Inbreng STZ: samenwerken om transformatie te versnellen
De conceptversie van het document is ingebracht in de STZ netwerkbijeenkomst opleiding. In de werkgroepen hebben vanuit de STZ opleiders, voorzitters centrale opleidingscommissies, leerhuismanagers en opleidingsadviseurs, in afstemming met de beleidsadviseur STZ opleiding, deelgenomen. Ook werd er vanuit de STZ actief geparticipeerd tijdens de invitationals.
Programmanager/adviseur Hedwig Neefs STZ: "Om de toekomstige zorgvraag aan te kunnen zullen we met elkaar transformatie naar toekomstbestendige en hoogstaande ziekenhuiszorg moeten versnellen. Opleiden is één van de kernbouwstenen waarmee we transformatie en innovatie moeten vormgeven. Dit programma,is daarvan een prachtig voorbeeld. Het programma heeft verbeterde afstemming tussen alle opleidingspartners in een regio ten doel zodat aiossen optimaal gebruik kunnen maken van alle beschikbare kennis en expertise."  

Transparant, samen en gelijkwaardig
Samen ontwikkelden de partijen een visie op regionaal opleiden. Het visiedocument en de handreiking zijn inspirerend én praktisch. Wat betekent regionaal opleiden voor de kwaliteit van de medisch-specialistische vervolgopleidingen? Hoe kan de continuïteit in de opleiding worden geborgd? Houden opleiders alle aiossen in beeld? In de bijlagen vindt u zowel de visie alsook praktische tips om het regionaal organiseren van de medische vervolgopleidingen te realiseren.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl