Het innovatienetwerk gaat landelijk op 30 mei! (en neemt de netwerken subsidie en wetenschap heel graag mee)

In de nieuwsbrief van april is een fout geslopen: de netwerkoverstijgende bijeenkomst zal op 30 mei plaatsvinden - en dus niet op 6 juni. 

30 mei: landelijk en netwerkoverstijgend voor de netwerken subsidie, wetenschap en innovatie

Groep jump klein

De afgelopen maanden hebben we  gemerkt dat de behoefte (en noodzaak) om elkaar netwerkoverstijgend te treffen toeneemt. Uiteraard willen we dit graag faciliteren, daarom krijgt de (reguliere regionale) bijeenkomst van innovatie dit jaar een andere insteek: hij wordt landelijk en netwerkoverstijgend voor de netwerken subsidie, wetenschap en innovatie. Programma en aanmeldlink volgen later; je kunt  je agenda natuurlijk alvast reserveren en wel op donderdag 30 mei in de middag!

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl