16-10-2023

Minister Kuipers reikt STZ innovatieprijzen uit

Reinier de Graaf Gasthuis en OLVG winnaars
Eervolle vermelding voor Deventer Ziekenhuis

UPDATE 17/10/23 Grand Jury rapport STZ innovatiechallenge 2023 nu ook te downloaden

231012 STZ Connect drop2 5

Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sabine van Aken, communicatiemanager. Telefoonnummer 06-20612679

Foto tweetal: De OLVG-winnaars van zowel de publieksprijs als de prijs van de Grand Jury. Michiel Gorzeman en Jeroen Twiss.

Groepsfoto: vlnr: Grand Jury winnaars voor het Beste Idee: Reinier de Graaf Gasthuis met robotische echocardiografie, minister Ernst Kuipers, Grand Jury winnaars voor het beste Uitgewerkte Initiatief: OLVG met Spoedpoli SEH, STZ-voorzitter Paul Blokhuis en STZ-directeur Marjoleine van der Zwan

Tijdens het jaarcongres 27 | STZ Connect heeft minister Ernst Kuipers twee STZ innovatieprijzen uitgereikt.

In de categorie ‘beste idee’ heeft Eelko Ronner namens het Reinier de Graaf Gasthuis de prijs in ontvangst genomen. De innovatie ‘robotische echocardiografie’ speelt volgens de jury in op bestaande personeelstekorten, houdt rekening met een sterk groeiende zorgvraag en zorgt ervoor dat de patiënt sneller een diagnose heeft.

Michiel Gorzeman nam namens OLVG de prijs in ontvangst in de categorie ‘beste uitgewerkte initiatief’. De jury roemt de innovatie ‘Spoedkliniek SEH” vanwege de indrukwekkende impact op het verkorten van wachttijden en doorlooptijden en het verhogen van de patiënt- en  medewerkerstevredenheid.

De huidpriktest Astrapp, ontwikkeld in het Deventer Ziekenhuis, kreeg een eervolle vermelding.

Beste idee gaat naar Robotische Echocardiografie

In deze categorie gaat het om een innovatie in een early stage. Een idee waar behoefte is aan samenwerking tussen STZ-ziekenhuizen voor de validatie of implementatie van het idee. Hier ligt de nadruk op doorontwikkeling. Bij de categorie beste idee is vooral beoordeeld op originaliteit, haalbaarheid en impact.

De vijf finalisten in deze categorie zijn: (Link naar de pitches van de vijf finalisten)

  1. Robotische echocardiografie, Reinier de Graaf
  2. Automatic Skin Test Reading APPlication (A-STRAPP), Deventer Ziekenhuizen
  3. TISPA: het duurzame alternatief voor weefselanalyse op de pathologie, Isala
  4. Real-time monitoring en alarmering van diabetes type 1 patiënten, Rijnstate
  5. Het inzetten van verpleegkundigen met EPA onderwijs op de OK, JBZ

De jury benoemt de kwaliteit van de inzendingen. Voor de robotische echocardiografie is al vroeg in de ideefase de samenwerking gezocht met de TU Delft en externe investeerders, wat – in dit geval – een duidelijke positieve invloed heeft op de haalbaarheid en daarna ook de schaalbaarheid van de innovatie.

Eervolle vermelding voor allergologietest Astrapp

De gestandaardiseerde allergologietest Astrapp van het Deventer Ziekenhuis krijgt een eervolle vermelding. De innovatie van Monique Gorissen en Rob van Doremalen is een innovatie, die je patiënten gunt. Het is een volledig uitgewerkt initiatief, waarmee allergietesten sneller, gestandaardiseerd, eenvoudiger en beter kunnen worden uitgevoerd.

De Spoedpoli SEH is het beste uitgewerkte initiatief

Het beste initiatief is een innovatie ready for scale-up die in één (of meerdere) STZ-huizen al geïmplementeerd is in het reguliere proces. Hier ligt de nadruk op opschaling. Bij de categorie beste uitgewerkte initiatief heeft de jury met name gekeken naar schaalbaarheid, samenwerking en impact.

In deze categorie hebben de volgende vijf inzendingen de finale behaald: (Link naar de pitches van de vijf finalisten)

  1. Spoedpolikliniek SEH, OLVG
  2. E-health bij kinderastma, MST
  3. ERASE, MDO ouderenmishandeling, Spaarne, CWZ, JBZ
  4. AI als betrouwbare voorspellen nazorg, VieCuri
  5. COPD thuismonitoring tijdens opname, CWZ

De jury roemt het initiatief van Michiel Gorzeman om de indrukwekkende impact op het verkorten van wachttijden en doorlooptijden en het verhogen van de patiënt- en  medewerkerstevredenheid. De innovatie werkt integraal, afdelings- en instelling overstijgend en past daarmee uitstekend binnen de kaders van het Integraal Zorg Akkoord (IZA).

Het 'Grant Jury Rapport STZ innovatiechallenge 2023' vind je hier.

Publieksprijs

Alle finalisten namen deel aan een spannende pitchronde eerder op de dag. Het toegestroomde publiek heeft gestemd. De publieksprijzen zijn toegekend aan de innovatie van het JBZ rond het inzetten van verpleegkundigen met EPA onderwijs op de OK en -wederom – aan de Spoedpolikliniek SEH van het OLVG!

STZ-voorzitter Paul Blokhuis: “Het doel van deze prijzen is zoveel mogelijk briljante innovaties uit de hoofden van medewerkers halen, op de tekentafels brengen en in de praktijk uitrollen om ze vervolgens op te schalen, zodat de patiënt betere zorg krijgt. STZ-ziekenhuizen willen samen de zorgtransformatie versnellen. STZ gaat de winnaars ondersteunen bij het uitrollen en versnellen van de innovaties. Het is namelijk niet de bedoeling dat ze het best bewaarde geheim van één ziekenhuis blijven. Innoveren en transformeren doen we samen.”

De STZ Innovatiechallenge


Met de challenge stimuleert STZ innovaties in de 27 STZ-ziekenhuizen die leiden tot zorgtransformatie. Wij hanteren een brede definitie van innovatie: een innovatie is een vernieuwing die, direct of indirect, aantoonbare en substantiële verbetering teweegbrengt in één of meerdere fasen van het (zorg)proces. Dit kan een technologische innovatie zijn, maar ook een proces- of sociale innovatie. Er zijn dit jaar 134 innovaties ingezonden voor de innovatiechallenge. Allemaal kwalitatief goede ideeën en initiatieven. Een vakjury heeft de 10 finalisten gekozen, 5 per categorie. De Grand Jury, bestaande uit Barbara Goezinne (VWS), Georgette Fijneman (Zilveren Kruis), Jan Kimpen (Philips), Roos Leber (STZ), Annemarie Weggelaar (bijz. hoogleraar Tilburg University), Michel van Schaik (Rabobank), Marcel Heldoorn (Ned. Patiëntenfederatie), Marjoleine van der Zwan (STZ) en Paul Blokhuis (STZ), heeft uit deze 10 finalisten de allerbeste inzendingen gekozen.

231012 STZ Connect drop2 6

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl