29-11-2023

Nieuw: alle beschikbare informatie rond Acute Zorg op 1 plek

Met de 27 samenwerkende topklinische ziekenhuizen werken we er iedere dag aan dat patiënten 24/7 overal in Nederland kunnen rekenen op de best mogelijke ziekenhuiszorg. Voor hun acute én complexe zorgvragen. Het uitgangspunt dat topklinische SEH’s de klok-rond open zijn, zonder sluitingen. In de regio wordt een actieve en leidende regie rol ingenomen. Met het STZ netwerk Acute Zorg zijn vier beleidslijnen vastgesteld.

Acute zorg home

4 beleidslijnen: 1 startpunt

Alle beschikbare informatie is vanaf nu te vinden op 1 plek. Via de pagina waarmaken van topzorg; Acute Zorg is het gemakkelijk navigeren tussen de vier beleidslijnen:

  • acute zorg actueel; Zelfevaluatie
  • Ambitie acute zorg en visitatie; Zelfnormering
  • samenwerken en verbinden acute zorg; Integratie
  • transformatie acute zorg versnellen; Zorgtransformatie

Acute zorg Actueel

Op de onderliggende pagina Acute Zorg Actueel houden we een 'levend' document bij over de laatste stand van zaken ond acute zorg. 

Rapporten, beleidsadviezen, IZA-stukken en ROAZ-beelden

Hier houden we alle relevante stukken bij. Missen we wat? Laat het ons alsjeblieft weten!

Contact

Acute zorg actuele stukken

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl