04-07-2022

Paul Blokhuis begonnen als voorzitter van de STZ

Paul Blokhuis (58) is op 1 juli 2022 begonnen als voorzitter van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Hij neemt daarbij de plaats in van zijn voorgangers Hans van der Schoot en Peter Go. Het bestuur bedankt Peter Go voor zijn inzet als voorzitter in de afgelopen interim periode.

Nieuwe voorzitter Paul Blokhuis.

Blokhuis heeft veel bestuurlijke ervaring op lokaal en landelijk niveau op het terrein van zorg en welzijn. Het bestuur van de STZ is verheugd dat Blokhuis, als nieuwe voorzitter, samen met Marjoleine van der Zwan als directeur a.i., leiding zal geven aan de ontwikkeling van een nieuwe strategische periode voor de topklinische opleidingsziekenhuizen. Deze nieuwe strategische periode is op 23 juni j.l. ingeluid met de Algemene Ledenvergadering (ALV) en strategiesessie. Wij wensen Paul veel succes en werkplezier.

Over zijn aantreden zegt Blokhuis het volgende: “Ik heb inmiddels kennis gemaakt met de andere bestuursleden en met de medewerkers van het STZ-bureau. Fijn dat er zoveel deskundige en sympathieke mensen bezig zijn met de missie van de STZ: het verenigen van de topklinische ziekenhuizen die samen werken aan betere patiëntenzorg. De komende tijd zal ik me volop gaan inwerken, door met deze mensen in gesprek te gaan. En door diverse aangesloten ziekenhuizen te bezoeken, om te zien wat al mogelijk is en welke kansen er nog liggen. Verderop in het jaar willen we met de leden in gesprek over onze ambities en strategie.”

#topklinisch #stz #strategie #vooruitkijken #voorzitter #opleidingsziekenhuizen

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl