samen de transformatie versnellen
Ambitiedocument 2023 - 2027

De weg naar toekomstbestendige en hoogstaande ziekenhuiszorg

De zorgvraag in Nederland neemt de komende jaren sterk toe. De noodzaak om beter en meer samen te werken wordt steeds groter. Het in 2022 breed ondertekende Integraal Zorgakkoord (IZA) geeft kaders voor de toekomst van de zorgverlening in Nederland. Dat de STZ-ziekenhuizen een grote rol te spelen hebben bij het toekomstbestendig maken van de zorg, bleek ook al uit het STZ-strategierapport ‘Gezamenlijke meerwaarde van de topklinische 
ziekenhuizen’ van 2021. Hiervoor worden drie redenen gegeven: STZ-ziekenhuizen hebben het bereik om impact te maken in heel Nederland; ze hebben de expertise voor intelligente zorgtransformatie en leveren bovendien doelmatige topklinische zorg. Om de STZ-bijdrage aan de transformatie in de zorg te versnellen, zijn door het bestuur en het bureau tijdens een aantal strategische sessies in 2022 de missie en visie aangescherpt.

De nieuwe koers van STZ wordt gepresenteerd in het STZ Strategiehuis: dit geeft in één oogopslag weer waar STZ voor staat.

Onze missie: samen versnellen van transformatie

De topklinische ziekenhuizen versnellen samen de transformatie naar toekomstbestendige en hoogstaande ziekenhuiszorg.

Onze waarden
STZ heeft drie waarden die leidend zijn voor het handelen:

  • Verbinden: de kern en de kracht van STZ zit in de verbinding van de kennis tussen de professionals van de ziekenhuizen en met veldpartijen. De vele netwerken en bijeenkomsten worden veel bezocht en hoog gewaardeerd. Het is een echte community.
  • Versnellen: door constructieve verbinding en door het delen van kennis ontstaat versnelling van de zorgtransformatie.
  • Vertrouwen: start met elkaar kennen, begrijpen en waarderen. Het is een cruciale randvoorwaarde om in deze uitdagende tijd gezamenlijk de STZ-missie te bereiken.

Het raamwerk: innovatie en transformatie centraal

Zowel het "meerwaarderapport" als het Integraal Zorgakkoord zijn glashelder: we zullen in de zorg moeten transformeren en innoveren. Daarom zijn deze twee begrippen cruciaal. Transformatie en innovatie worden de sturende principes in de samenwerking en vormen daarmee de cruciale grondslag van het raamwerk van de STZ. De STZ stimuleert innovaties die leiden tot zorgtransformatie.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
030 - 2739 414


Postbus 9696
3506 GR Utrecht
info@stz.nl