Spotlight
In The Spotlight: Han Hegeman en Marian Hurmuz. 

In The Spotlight: Han Hegeman; traumachirurg ZGT en hoogleraar aan de universiteit van Twente en Marian Hurmuz, onderzoekscoördinator Geriatrische Traumatologie.NTERVIEW 12 aangepast voor web

Sinds 1 oktober 2023 is Han Hegeman aangesteld als professor bij de vakgroep Biomedical Signals and Systems van de Universiteit Twente met als leerstoel 'Remote monitoring in treatment and rehabilitation of trauma patients'. Als ervaren traumachirurg bij ZGT richt Hegeman zich op de optimalisatie van de behandeling en revalidatie van traumapatiënten, met een speciale focus op ouderen met een gebroken heup.

Oprichting van het Centrum voor Geriatrische Traumatologie

In 2008 was Hegeman medeoprichter van het Centrum voor Geriatrische Traumatologie (CvGT), dat inmiddels is erkend als een STZ topklinisch Expertisecentrum. Het CvGT is één van de speerpunten van ZGT en biedt patiënten een multidisciplinaire behandeling om zo snel mogelijk te herstellen en weer naar huis te kunnen, vaak via de geriatrische revalidatiezorg. Het doel is om patiënten met een gebroken heup een optimaal transmuraal behandelplan te bieden: met minder complicaties, behoud van functie en een lager sterftecijfer.

Samenwerking met Marian Hurmuz

Samen met Marian Hurmuz, onderzoekscoördinator, wordt onderzoek gedaan dat zich richt op het verbeteren van de zorg door middel van technologische innovaties en het verzamelen van uiteenlopende data waaronder klinische data, lab resultaten, röntgenbeelden en data verkregen uit diverse sensoren.

Innovaties in Herstelmetingen

Momenteel wordt er data verzameld rond een aantal innovaties binnen het CvGT. Met de MOX-sensor bijvoorbeeld: Dit apparaat meet de fysieke activiteit van de patiënt door een sensor op het been te plaatsen. "Bewegen is nodig om te herstellen. Door continu de fysieke activiteit te meten, komen we erachter hoe het herstel verloopt", legt Hurmuz uit

INNOVATIE 12

Daarnaast wordt de Eforto getest: Een klein ballonnetje met een druksensor dat de knijparbeid in de handen meet. "De handknijparbeid is mogelijk gelinkt aan de veerkracht van de patiënt. Op basis van deze eenvoudige knijpoefening hopen we te kunnen voorspellen hoe goed de patiënt in staat is te herstellen na een gebroken heup," aldus Hegeman.

INNOVATIE 33

Succes van het CvGT

Het CvGT is een succes gebleken: patiënten konden eerder worden ontslagen uit het ziekenhuis en het aantal complicaties is gedaald. “Het uiteindelijke doel is dat je door gebruik van al die technologie gepersonaliseerde zorg gaat leveren”, zegt Hegeman. “Dat we - als mensen bij ons binnenkomen - op basis van verschillende data een gepersonaliseerde behandeling kunnen aanbieden, waarna we door monitoring tijdig kunnen ingrijpen als er complicaties ontstaan.”

Inspiratie en het perspectief naar voren

Het Topklinisch Centrum voor Geriatrische Traumatologie is een prachtig en inspirerend voorbeeld voor andere ziekenhuizen. De mogelijkheden zijn enorm. Hegeman: “het meten van uithoudingsvermogen, met de Eforto, zou ook een zeer waardevolle parameter kunnen zijn voorafgaand aan een grote oncologische operatie”.

 

Spotlight

Meer in the spotlights

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl