Strategienota

Strategienota 2019-2021

Missie

STZ is de vereniging van topklinische ziekenhuizen die samen werken aan betere patiëntenzorg.

Visie

STZ wordt gedreven door inhoud. STZ heeft de ambitie een vereniging van voorhoede ziekenhuizen te zijn en hanteert hierbij het adagium: ‘noblesse oblige’.

De patiënt staat centraal bij de zorgverlening. Wij willen ervoor zorgen dat de meest recente kennis over optimale behandelingen van onze patiënten zo snel mogelijk wordt toegepast. Wij realiseren ons dat samenwerking daarbij cruciaal is. Samenwerking tussen medische professionals en ziekenhuisorganisatie binnen de huizen, samenwerking met collega-instellingen, verzekeraars, bedrijfsleven, industrie en maatschappelijke organisaties extern. Wij zijn open, toetsbaar en transparant. Partijen kunnen alleen gezamenlijk goed optrekken om de beste zorg te leveren aan de patiënt, als duidelijk is waar deze zorg uit bestaat en dit meetbaar en dus verbeterbaar is. Vanuit de patiënt geredeneerd gaat het dan om welke waarde er door de totale zorg in het ziekenhuis wordt toegevoegd.

De STZ lid-ziekenhuizen verzorgen een belangrijk segment van het ziekenhuislandschap, precies tussen de academische ziekenhuizen en de algemene ziekenhuizen in. Met een uitstekende combinatie van topklinische zorg en de menselijke maat in benadering en organisatie biedt de STZ goede en doelmatige kwaliteit van zorg voor de patiënt. Deze unieke positie van voorhoedeziekenhuizen maakt dat de STZ een belangrijke schakelfunctie in de regio vervult.

Strategie

Onze strategie is gebaseerd op drie pijlers die een permanente basis vormen van de eisen die de samenleving stelt aan eigentijdse, uitstekende patiëntenzorg. Deze pijlers zijn: Topklinische Zorg, Opleiding en Wetenschap. De strategienota van de STZ vindt u hier.

Contact

STZ
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
030 - 2739 414


Postbus 9696
3506 GR Utrecht
info@stz.nl