STZ Bureau

STZ Bureau

Het ondersteunend bureau van de STZ bevindt zich aan de Oudlaan 4 in Utrecht. Elk van de beleidsadviseurs is verantwoordelijk voor één of meer van de STZ portefeuilles die binnen de drie pijlers en twee kernthema's van STZ vallen. U kunt ons bereiken via info@stz.nl of 030 - 2739414

Marjoleine van der Zwan

Directeur a.i.

Carla Linschoten

Communicatieadviseur

Hedwig Neefs

Senior beleidsadviseur pijlers wetenschap, opleiding en portefeuille financiën

Jan van Dam

Beleidsadviseur pijler topklinische zorg, acute zorg, visitaties en oncologie

Sabrina Bernardy

Officemanager

Maartje van den Broek

Beleidsadviseur innovatie en zorgtransformatie

Contact

STZ
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
030 - 2739 414


Postbus 9696
3506 GR Utrecht
info@stz.nl