Visitatie

Visitatie

Het predicaat STZ-ziekenhuis verdien je niet zomaar. Expertise en het daarbij behorende opleidingsapparaat vormen de basis van de innovatie en toegepaste kennis die nodig is voor het leveren van de beste zorg. Zo is het noodzakelijk dat een ziekenhuis minstens 13 medisch specialistische opleidingen in huis heeft, nascholingen voor specialisten en huisartsen aanbiedt, minstens 40 plekken voor coassistenten beschikbaar stelt, 40 aio’s opleidt en over diverse mbo- en hbo-opleidingen beschikt om een STZ-ziekenhuis te kunnen worden.

Om te zorgen dat een ziekenhuis aan deze strenge criteria blijft voldoen, vindt er iedere 5 jaar een nieuwe visitatie plaats. In een visitatie ontvangt het ziekenhuis een commissie van minimaal 5 leden. Hierin is aandacht voor de voor- en achterkant van de patiëntenzorg. Zo wordt er gekeken naar de kernthema’s als 24/7 topklinische zorg, opleiding, wetenschap en innovatie, maar ook naar strategische beleidsplannen, governance, kwaliteit, veiligheid en mogelijke continuïteitsvraagstukken.

De resultaten van de visitatiecommissie worden vastgelegd in een verslag en de commissie brengt advies uit aan het bestuur en de algemene ledenvergadering van STZ. Zodra de algemene ledenvergadering akkoord is met verlenging, wordt het lidmaatschap met vijf jaar verlengd. Is er een specifiek onderdeel als onvoldoende aangemerkt, dan krijgt een ziekenhuis een jaar de tijd om dat te verbeteren en aansluitend te rapporteren. Soms leidt dit tot een hervisitatie. Meer informatie over visitaties, vind je hier

Contact

STZ
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
030 - 2739 414


Postbus 9696
3506 GR Utrecht
info@stz.nl