Danilo batista rPcmg9q8dKU unsplash
1.B Regio in the lead

Regio in the lead

Samenwerking in de regio, ervaringen uit de dagelijkse praktijk. 

Sprekers Hilde Dijstelbloem, Ad Claassen, Eino van Duyn en Jan den Boon gingen, onder leiding van moderator Hans Kuijsten, met elkaar in gesprek over het belang van samenwerking in de regio. 

De belangrijkste conclusies zijn:

  • Samenwerken begint met vertrouwen; eerst investeren en dan pas inhoudelijk om de tafel
  • Samenwerking in de regio vraagt tegelijkertijd zowel een 'bottom-up' als een 'top-down' benadering. Er is een stip op de horizon nodig en er zijn kaders nodig om effectief operationeel samen te werken en projecten te starten. 
  • Je kunt het niet meer alleen. Zodra samenwerking gaat leiden tot verandering in het zorglandschap in de regio, moet je aan de voorkant de patiënten en het publiek betrekken om samen het probleem en de oplossing te dragen en niet tegenover elkaar komt te staan.

Van deze sessie is geen presentatie beschikbaar.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl