Danilo batista rPcmg9q8dKU unsplash
2.B Samen sneller; dilemma's en oplossingen

Samen sneller; dilemma's en oplossingen

Moderator Nieske Castelein liet hoogleraar Anne Marie Weggelaar en promovenda Manon Roest in een collegetour vertellen wat het belang is van samenwerken in (netwerkverband in) de zorg en het delen van kennis om zo de zorgtransformatie te versnellen. 
De belangrijkste uitkomsten van deze sessie zijn: 

  • Eén van de barriéres voor versnelling van de zorgtransformatie is dat ieder ziekenhuis eigen regels stelt om innnovaties te kunnen beoordelen. Daarnaast werken we onvoldoende samen met systeempartijen om bewezen innovaties te verankeren in het huidige zorgsysteem. 

    Het advies van Anne Marie Weggelaar is dat we een gemeenschappelijk wegingskader ontwikkelen, waarin we bepalen aan welke functionele, technologische, privacy, security, juridische en ethische eisen innovaties moeten voldoen. Een andere oplossing is om een structuur te maken waarin we samen komen tot besluiten.

  • In de STZ-ziekenhuizen bestaat een scheiding tussen mensen die innovatieprojecten doen en mensen die wetenschappelijk onderzoek doen, en kwaliteit- en veiligheid-beleidsadviseurs. Deze groepen vinden elkaar niet vanzelfsprekend. Dat is opvallend want je kan niet innoveren zonder de wetenschap én wetenschap leidt bijna altijd tot innovatie.
  • Netwerken blijken cruciaal voor overdracht van kennis. Geen enkel ziekenhuis is hetzelfde, ieder ziekenhuis heeft andere structuren, processen en cultuur. Eén alles overkoepelende blauwdruk (soort recept voor innovaties die zorgt voor opschaling) is daarom niet mogelijk. Het delen van kennis gebeurt namelijk vooral door mensen via de formele en informele netwerken. Gelukkig heeft STZ al veel verschillende netwerken en juist deze netwerken en de kennisoverdracht die hier plaatsvindt zijn cruciaal voor de versnelling van transformatie. 
  • Er zijn vijf rollen te onderscheiden in de netwerken die kennis- en innovatieverspreiding verzorgen. Niet iedereen die zich in een netwerk bevindt is op de hoogte van zijn/haar rol in het netwerk. Door inzicht te bieden in hoe posities en gedrag in het netwerk bijdragen aan kennisverspreiding zien netwerkleden hoe zij de innovatiecapaciteit van het netwerk kunnen vergroten.

     De presentatie kun je hier downloaden


    presentatie

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl