Danilo batista rPcmg9q8dKU unsplash
3.D Bestuurlijk gesprek met minister van VWS, Ernst Kuipers

Bestuurlijk gesprek met minister van VWS, Ernst Kuipers

Onder leiding van moderator Marjoleine van der Zwan zijn de bestuurders en voorzitters van de 27 ziekenhuizen in deze sessie in gesprek gegaan met Ernst Kuipers. Kuipers benadrukte het belang van de STZ-ziekenhuizen. Dat bleek uit zowel het geanimeerde gesprek, de inhoudelijke onderwerpen alsook uit het feit dat hij die ochtend nog een werkbezoek aan Noordwest Ziekenhuisgroep had gebracht. In het besloten gesprek werd onder andere van gedachten gewisseld over regionale samenwerkingen, betaalbaarheid van zorg en (on)juiste prikkels in de bekostiging.

Van deze sessie is er geen presentatie beschikbaar. 

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl