Samenwerkende
Topklinische Ziekenhuizen
ACTUEEL

Op 29 maart jl. heeft het ministerie van VWS een communicatiebericht uitgestuurd waarin kenbaar gemaakt wordt dat de minister voor Medische Zorg, op verzoek van de NFU, NVZ en in afstemming met de STZ en de VSOP, besloten heeft om de beoordelingsprocedure voor kandidaat-Expertise Centra Zeldzame Aandoeningen (ECZA) in 2024 over te slaan.

Dit betekent dat de eerstvolgende beoordelingsronde start in het voorjaar van 2025. Kandidaat- expertisecentra waarvan de aanvraag in 2023 is afgewezen of kandidaat- expertisecentra die in 2024 een nieuwe aanvraag hadden willen indienen, kunnen deze aanvraag in 2025 indienen.

STZ bouwstenen & raamwerk
 Innovatie & Zorgtransformatie
Waarmaken van Topzorg
Magneet voor Talent
JongSTZ
Onze missie

 De topklinische ziekenhuizen versnellen samen de transformatie naar toekomstbestendige en hoogstaande ziekenhuiszorg. 

Samen de transformatie versnellen

Met de 27 samenwerkende topklinische ziekenhuizen werken we er iedere dag aan dat patiënten 24/7 overal in Nederland kunnen rekenen op de best mogelijke ziekenhuiszorg. Voor hun acute én complexe zorgvragen. 
We creëren met dit hoge zorgniveau een optimale omgeving voor opleiding en toegepast wetenschappelijk onderzoek.
Door continu te werken aan inhoudelijke en organisatorische zorgvernieuwing bouwen we - met elkaar én in verbinding met partners in de regio - vandaag aan de ziekenhuiszorg van morgen.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl