Magneet voor talent

Bouwsteen Magneet voor Talent

‘Als Leerhuis adviseren en faciliteren wij het leren en ontwikkelen in OLVG. Centraal staat het creëren van een optimaal, innovatief en efficiënt opleidingsklimaat, zodat de professional in staat wordt gesteld tot een leven lang leren.’
Sabine Verdonkschot, Manager Leerhuis, OLVG

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, ervaring met de nieuwste technologie en werken met de inzichten van de laatste onderzoeken, dat is STZ. Maar om dat te kunnen doen, is een opleidingsklimaat noodzakelijk waarin artsen, verpleegkundigen en andere zorgmedewerkers zowel inhoudelijke opleidingen volgen als worden begeleid in de eisen die een topklinisch ziekenhuis stelt. Denk aan supervisie buiten kantoortijden of stagecombinaties academische en algemene ziekenhuizen. Topklinische ziekenhuizen zijn de plek om te leren omgaan met hoge patiëntaantallen, het toepassen van innovatie en de veranderende rol van zorgverlener. Verpleegkundige beroepen -zoals nurse practitioners, physician assistents en verpleegkundig specialisten - leren hier de nieuwe innovaties in hun vakgebied bij de bron. Op die manier is er in een topklinisch ziekenhuis voor iedereen – van verpleegkundigen in opleiding tot specialisten – altijd ruimte voor ontwikkeling.

Bestuurslid

Jan den Boon

Bestuurslid opleiding en lid raad van bestuur Medisch Spectrum Twente
info@stz.nl

Programmamanager / Beleidsadviseur

Joep Elemans

Programmamanager Talent & Opleiding
j.elemans@stz.nl
Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
030 - 2739 414


Postbus 9696
3506 GR Utrecht
info@stz.nl