Medicatie dichterbij de patiënt (in Druten) 

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) wil waardevolle en zinnige zorg leveren. Hogere kwaliteit, lagere kosten en betere processen gaan daarbij hand in hand. We bieden onze patiënt de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Dichter bij huis en samen met onze partners in het netwerk, waarbij we overbodige zorg voorkomen.  

De (ziekenhuis)zorg zal er anders uit gaan zien. De patiënt staat centraal in het netwerk van zorg, wijkverpleging en ziekenhuis: zij zorgen er gezamenlijk voor dat de patiënt thuis goed kan landen na opname in het ziekenhuis. CWZ ziet de patiënt als partner en wil de patiënt de regie geven over zijn zorg en leven. Patiënten zullen veel vaker zorg krijgen in de wijk of thuis. De ziekte komt letterlijk het huis in. Dichterbij huis is een tussenvorm: de zekerheid van het ziekenhuis maar niet de grootsheid van het ziekenhuis.  

Het probleem is de enorme toename van het aantal patiënten, waardoor de dagbehandeling oncologie (B09 en C52) dicht dreigt te slibben. Door een deel van de dagbehandeling naar Druten te verplaatsen kan uitbreiding van de huidige dagbehandeling worden voorkomen. Bij “dichterbij huis” moet men denken aan de buitenpoli’s /wijkklinieken van CWZ of een andere locatie die hiervoor geschikt is, bijvoorbeeld in een verpleeghuis of medisch centrum. 

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl