Hans reniers lQGJCMY5qcM unsplash
Uniforme aanpak klinisch onderzoek
STZ Standard OPerating procedures

Op deze pagina vindt u de uniforme aanpak klinisch onderoek STZ SOP's (Standard Operating Procedures). Een uniforme, integrale aanpak van STZ procedures rondom klinische wetenschappelijke studies.

De procedures zijn ontwikkeld door de STZ-werkgroep SOP’s vanuit de bouwsteen “bundeling van wetenschap”. De werkgroep bestaat uit een negental wetenschapscoördinatoren uit de STZ-ziekenhuizen.

In deze aanpak (ook wel het STZ-Kwaliteitshandboek SOP's) worden de procedures rondom klinische studies zoveel mogelijk gestandaardiseerd. Het kwaliteitshandboek draagt bij aan de professionele uitvoering en uniformering van het klinisch wetenschappelijk onderzoek binnen de STZ-ziekenhuizen. Door de uniformering kunnen de STZ-ziekenhuizen samen de transformatie van de zorg versnellen.

Hans reniers lQGJCMY5qcM unsplash

Over deze aanpak

Dandelion gb2e2c34e5 1920

SOP's voorbereiding centraal

Dandelion gb2e2c34e5 1920

SOP's voorbereiding lokaal

Dandelion gb2e2c34e5 1920

SOP's uitvoering

Dandelion gb2e2c34e5 1920

SOP's afsluiting

Dandelion gb2e2c34e5 1920

SOP's organisatie

Dandelion gb2e2c34e5 1920

SOP's extra

Hans reniers lQGJCMY5qcM unsplash

Meer informatie

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
030 - 2739 414


Postbus 9696
3506 GR Utrecht
info@stz.nl