07-06-2024

STZ Jaarverslag 2023: Een Jaar van Vooruitgang en Innovatie

Het nieuwe jaarverslag van de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ), goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering, biedt een prachtig overzicht van de activiteiten en prestaties van 2023. Hier zijn de hoogtepunten:

Het hele jaarverslag is hier met deze link te downloaden.

 

Compilatie 3

Strategie en Ambitie

In 2022 hebben het bestuur en het bureau van STZ hun ambities voor de komende jaren vastgelegd. De 27 aangesloten topklinische ziekenhuizen streven, ondersteund door het bureau, elke dag naar de beste zorg in Nederland. Onder de missie "samen de zorgtransformatie versnellen" zijn de thema’s Innovatie & Transformatie, Waarmaken van Topzorg, Bundelen van Wetenschapskracht en Magneet voor Talent leidend. De kernwaarden verbinden, versnellen en vertrouwen vormen de basis voor alle activiteiten.

Bijeenkomsten en Evenementen: onze netwerken zijn goud

2023 was een jaar vol ontmoetingen en inspiratie, met bijna 60 netwerkbijeenkomsten.

Innovatie en Transformatie staan centraal

De STZ Innovatiechallenge kreeg maar liefst 134 inzendingen, waaruit 10 finalisten door een vakjury werden geselecteerd. De winnaars ontvingen hun prijs van toenmalig minister Ernst Kuipers tijdens het jaarevent. 

Op 17 november hield prof. dr. Anne Marie Weggelaar haar inaugurele rede als hoogleraar Innovatie en Transformatie in de Zorg aan de Tilburg University. Haar onderzoek richt zich op het succes van zorgnetwerken en de invloed van cultuur en gedrag op zorgtransformatie.

Waarmaken van Topzorg: Topklinisch klimaat is de basis 

In 2023 werden zeven STZ-ziekenhuizen gevisiteerd. De visitatiecommissies evalueerden de ziekenhuizen positief, met nadruk uiteraard op verbeterpunten. 

Magneet voor Talent

De focus op het aantrekken en behouden van talent stond centraal in 2023. Hoogtepunten waren een succesvolle opleidingsdag in Baarn en de lancering van programma's zoals de STZ Talentpool en de STZ Academie, gericht op de ontwikkeling van verpleegkundigen en medisch specialisten.

Bundelen van Wetenschapskracht

STZ-ziekenhuizen versterkten in 2023 hun wetenschappelijke infrastructuur, inclusief voorbereidingen voor een nieuwe CWTS-analyse om de wetenschappelijke impact te meten. Daarnaast werd een SOP Kennisbank gepubliceerd voor een gestandaardiseerde aanpak van klinisch wetenschappelijk onderzoek.

Fundament en Toekomst

2023 markeerde het begin van een verkenning naar structurele financiering voor topklinische zorg. Het interne STZ-bureau werd versterkt met nieuwe functies en verbeterde processen.

Verpleegkundig Netwerken en Jong STZ

Het verpleegkundig onderzoeksnetwerk hield diverse bijeenkomsten om de verpleegkundige zorg te verbeteren. Jong STZ organiseerde evenementen, waaronder een jaarlijks evenement met inspirerende sessies en netwerkmogelijkheden.

Het STZ-jaarverslag 2023 toont een jaar van vooruitgang en topklinische samenwerking, waarin topzorg, innovatie, talentontwikkeling en wetenschappelijke kracht centraal stonden. STZ blijft zich inzetten voor het versnellen van de zorgtransformatie in Nederland zorg, met een heldere blik op de toekomst. We hebben er zin in!

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl