Spotlight 3
In The Spotlight: Koen Dijkman en Martina Porath  

In The Spotlight: Koen Dijkman en Martina Porath over het Topklinische Expertisecentrum voor Obstetrische High Care (OHC) en Neonatale Intensive Care (NICU)

Topklinisch Expertisecentrum: OHC en NICU

Het centrum voor Obstetrische High Care (OHC) en Neonatale Intensive Care (NICU) is sinds maart 2024 opnieuw erkend als een topklinisch expertisecentrum. Dit prestigieuze centrum is gespecialiseerd in de zorg voor hoog-risico zwangerschappen en pasgeborenen en behoort tot een selecte groep van negen gespecialiseerde centra in Nederland. Deze topzorg is te vinden in de UMC’s, het Isala en Máxima MC.

Portret koen en martina bewerkt

Focus op Hoog-Risico Zwangerschappen

De afdeling Obstetrische High Care (OHC) is gericht op zwangere vrouwen met complicaties zoals zwangerschapsdiabetes, pre-eclampsie en meerlingzwangerschappen. Deze vrouwen vereisen intensieve monitoring en behandeling. Het multidisciplinaire team, bestaande uit gynaecologen, verloskundigen en verpleegkundigen, biedt gepersonaliseerde zorg aan, afgestemd op de unieke behoeften van elke patiënt. "Ons doel is om de best mogelijke zorg te bieden aan zowel moeder als kind, in een omgeving die hun veiligheid en welzijn garandeert," zegt Martina Porath, gespecialiseerd in perinatologie.

Innovatieve Zorg voor Pasgeborenen

De NICU-afdeling biedt intensieve zorg aan pasgeborenen die te vroeg zijn geboren of ernstige medische problemen hebben. De afdeling is uitgerust met de nieuwste technologieën voor ademhalingsondersteuning, voeding en groei, en biedt uitgebreide behandelingen voor aangeboren aandoeningen en infecties. Koen Dijkman, kinderarts-neonatoloog, benadrukt: "Onze inzet is om de overlevingskansen en de kwaliteit van leven voor deze kwetsbare kinderen te verbeteren."

Naadloze Overgang van Zorg

Een van de unieke kenmerken van dit centrum is de nauwe samenwerking tussen de OHC- en NICU-afdelingen, wat zorgt voor een naadloze overgang van zorg. Dit is cruciaal voor het welzijn van zowel moeder als kind. Koen Dijkman legt uit: "Door de samenwerking kunnen we één doorlopende behandeling aanbieden; hierdoor komt onze aanpak rondom 'family integrated care' het meest tot zijn recht. Binnen het centrum worden moeder en kind zo lang mogelijk bij elkaar gehouden en worden beide ouders betrokken."

Timing en Vroeggeboortes

Een groot deel van de zorg in het centrum concentreert zich op vroeggeboorte en pre-eclampsie. Martina Porath benadrukt het belang van timing: "Vooral bij pre-eclampsie zijn we altijd bezig met de optimale timing van de vroeggeboorte. Elke dag rijping ín de buik kan winst betekenen, maar dit moet veilig zijn voor moeder en baby." Het centrum maakt gebruik van slimme monitoring en high-tech alarmeringen om geen enkele hartslag van de (on)geboren baby te missen. "Als een baby van 24 weken nog twee weken langer in de baarmoeder kan blijven, stijgt de overlevingskans behoorlijk," zegt Porath.

Regionale en Landelijke Samenwerking

Het expertisecentrum heeft niet alleen een regionale maar ook een landelijke functie. In de regio is Máxima MC dé plek voor vroeggeboortes. Koen Dijkman vertelt: "Elke gynaecoloog kan een bevalling begeleiden en elke kinderarts kan een baby stabiliseren, maar om de expertise te ontwikkelen die inmiddels in dit centrum de norm is, is specialisatie en vooral heel veel volume nodig. Wij hebben hier in Máxima MC jaarlijks 400 NICU-opnames, waarvan zo’n 75% wordt geboren na minder dan 32 weken zwangerschap."

Landelijke samenwerking is al lange tijd de standaardpraktijk. De negen gespecialiseerde centra in Nederland werken nauw samen en delen hun expertise en capaciteit. "Elk OHC- en NICU-centrum behandelt vroeggeboortes, maar daarnaast zijn er centra met meer specifieke expertise zoals kinderchirurgie, kinderhartchirurgie of specifieke aangeboren aandoeningen. Dit vraagt continue afstemming, ook omdat het vaak minder risico is om een zwangere te verplaatsen dan een net geboren NICU-patiënt." legt Dijkman uit. "Wat er aan capaciteitsoverleg en management tijdens Corona gebeurde op de IC’s, was voor de OHC’s en NICU’s al jaren op kleinere schaal de standaard."

Verloskunde en kinderzorg

Met een gedreven family-integrated aanpak en een constante focus op innovatie en samenwerking, streeft het expertisecentrum ernaar om de uitkomsten voor moeder en kind voortdurend te verbeteren. Porath: “Onze patiënttevredenheid is hoog. Moeders ervaren minder zorgen en minder angst.” Dijkman vult aan: “We werken zoveel mogelijk met gecombineerde zorg. Dit omvat o.a. het veel en vroeg ‘buidelen’ van de vroeggeboren baby’s (huid-op-huid contact tussen moeder of vader en kind). Daarnaast betrekken we ouders waar mogelijk vroegtijdig bij alle facetten van zorg. Dit geeft ouders een rol en een gevoel van controle in een zeer moeilijke en stressvolle periode en biedt hen handvatten en vertrouwen voor het moment dat hun zoon of dochter na een vaak langdurige ziekenhuisopname eindelijk mee naar huis kan.”

 

Spotlight

Meer in the spotlights

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl