Spotlight
In The Spotlight Mirthe Ponsen: “De mens centraal, niet de ziekte” 

Holistische zorg voor Parkinsonpatiënten

Sinds maart van dit jaar is Meander MC een expertisecentrum rijker: Het expertisecentrum Parkinson betekent een erkenning van unieke en hoge kwaliteit van de Parkinsonzorg en de unieke aanpak van het centrum. De filosofie van Mirthe Ponsen, de drijvende kracht achter dit centrum, draait om het behandelen van zowel de fysieke als de psychologische, sociale en spirituele aspecten van Parkinson. “Het is cruciaal om vroeg in de ziekte te praten over wat belangrijk is voor de patiënt,” legt ze uit. Deze benadering helpt patiënten een zo volwaardig mogelijk leven te leiden. “In plaats van alleen symptomen te behandelen, zetten we de mens centraal,” aldus Mirthe.

Proactieve Zorgplanning en Gesprekshulp

Parkinsonzorg is traditioneel vooral gericht op behandeling van symptomen. Van medicatie naar geavanceerde medicatie. “Maar”, zegt Ponsen, “er komt altijd een fase dat medicatie niet meer voldoende werkt. Dan is niet het bewegingsapparaat het grootste probleem maar worden andere klachten belangrijker.” Ponsen doelt op fases waarin cognitieve klachten, of autonome klachten en psychische klachten de overhand krijgen. In deze fase is het van het grootste belang om een andere aanpak te hanteren. Een belangrijk onderdeel van deze palliatieve aanpak is proactieve zorgplanning, waarbij vroegtijdig wordt besproken wat de patiënt belangrijk vindt. In samenwerking met onder andere Radboudumc heeft Mirthe Ponsen een gesprekshulp ontwikkeld om deze gesprekken te faciliteren. “Zo maken we de zorg voor onze Parkinsonpatiënten completer.”

Signaal voor vakgenoten

De erkenning als expertisecentrum heeft nieuwe mogelijkheden voor samenwerking en innovatie geopend. Mirthe streeft ernaar om meer bewustwording te creëren bij zorgprofessionals over het belang van holistische zorg. In september organiseert ze samen met Martha Huvenaars en Engelien Hulsman een symposium om deze thema's verder te verkennen. “Mijn ambitie is het om zoveel mogelijk vakgenoten mee te nemen in de kracht van de palliatieve zorgplanning. Een geïntegreerd en geavanceerd zorgpad rond deze aanpak in elk ziekenhuis. Dát is de missie.”

Mirthe ponsen

Mirthe Ponsen, neuroloog bij het Meander Medisch Centrum in Amersfoort, staat bekend om haar patiëntgerichte aanpak en innovaties in de zorg voor Parkinsonpatiënten. Ze volgde haar  opleiding aan de Vrije Universiteit Amsterdam, doorliep een fellowship in bewegingsstoornissen en promoveerde op Parkinson.

  

Spotlight

Meer in the spotlights

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl