STZ Netwerken

De STZ werkt intensief aan de drie pijlers: topklinische zorg, wetenschap en opleiding. Ze zijn het fundament van de vereniging. De STZ is op inhoud gericht en maakt de patiënt leidend in al haar handelen. Daarnaast gaat de STZ een sleutelrol vervullen bij wisselende kernthema’s. Het zijn voor de samenleving cruciale issues om verzekerd te zijn van goede, eigentijdse patiëntenzorg. Deze kernthema’s zijn voor de komende jaren: innovatie en 24/7 topklinische en complexe acute zorg.

Deze vijf thema's vertegnwoordigen ook de vijf grootste netwerken van de STZ. Daarnaast zijn er nog een aantal netwerken, verspreid over meerdere thema's binnen STZ-ziekenhuizen. Dit zijn de netwerken kwaliteit & veiligheid, visitaties, financiën en P&O.Hiermee wil de STZ haar voorhoede rol in de Nederlandse ziekenhuiszorg gaan waarmaken, kwaliteitswinst mee boeken en de samenhang tussen de ziekenhuizen vergroten.

Ieder netwerk heeft een vertegenwoordiger in het bestuur. Dit bestuurslid zorgt dat zijn of haar portefeuille in de STZ-ziekenhuizen wordt ingevuld en dat alle professionals die actief zijn rond een thema regelmatig bijeenkomen.
Een goede ondersteuning van deze portefeuilles is een STIP (STZ In Progressie) team, aangestuurd door een STZ-sleutelfiguur. Dit initiatief zorgt ervoor dat alle leden van STZ-netwerken binnen een ziekenhuis met elkaar in verbinding staan. Het primaire doel is het monitoren van alle STZ-activiteiten in het eigen ziekenhuis. Het zorgt dat het STZ-gedachtegoed onderdeel wordt van het ziekenhuis. Iedereen in het ziekenhuis moet snappen wat STZ is. Het brengt alle relevante professionals rond STZ-prioriteiten samen, zorgt dat alle middelen worden ingezet om de STZ betekenis te geven en dat taken worden belegd. “Het leidt tot een groter bewustzijn van wat er in het ziekenhuis nodig is!”