Algemene Ledenvergadering STZ

De Algemene Ledenvergadering van de Topklinische ziekenhuizen vindt 4 keer per jaar plaats. Alle leden zijn welkom en hebben stemrecht. Op de ALV worden het gevoerde en te voeren beleid besproken, dat uitgevoerd wordt door het bestuur.  

Dandelion gb2e2c34e5 1920

Praktische informatie

04-10-2024
09.00-12.00 uur

Deze vergadering is expliciet voor leden die zich hiervoor aangemeld hebben. 

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl