INNOVATIE & ZORGTRANSFORMATIE

Raamwerk Innovatie & Zorgtransformatie

Virtual reality bij verloskunde, een traumabril voor kinderen, de inzet van 3D printers, slimme pleisters die vitale parameters detecteren, trillende sokken voor Parkinsonpatiënten, het digitaal toedienen van medicatie of een Fitgame: de technische en procesmatige innovaties zijn eindeloos en ideeën voor toepassingen om een zorgtransformatie te bewerkstelligen zijn beschikbaar.

Door innovatie als kernthema te benoemen, spelen we in op de veranderende patiëntenvraag, de gevraagde kwaliteit en de beperkt beschikbare financiële middelen. Samenwerking, kennisdeling en de opschaling van toegepast onderzoek is hierbij van essentiële waarde. Om het thema innovatie een nog sterkere positie te geven, hebben we er als STZ-ziekenhuizen een challenge aan gekoppeld op het vlak van medisch-technische, procesmatige en sociale innovaties. Deze challenge heeft 115 prachtige initiatieven opgeleverd voor onze partners. Hierin is technologie niet leidend, maar in onze tijd wel een bijzondere toevoeging die zorgvernieuwing en zorgtransformatie mogelijk maakt. 

Binnen ons netwerk delen we best practices met elkaar, schalen we op en zoeken we naar oplossingen voor knelpunten. Op die manier stimuleren we de opbouw van evidence based manieren van werken. Dit leidt tot de uiteindelijke zorgtransformatie die zorg op het hoogste niveau toegankelijk houdt voor alle patiënten.

Bestuurslid Innovatie en Zorgransformatie

Roos Leber

Bestuurslid innovatie en zorgtransformatie en lid raad van bestuur Isala ziekenhuis
info@stz.nl

Maartje van den Broek

Programmamanager / Beleidsadviseur innovatie en zorgtransformatie
m.vandenbroek@stz.nl
Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
030 - 2739 414


Postbus 9696
3506 GR Utrecht
info@stz.nl