Netwerken in de zorg

De belangrijkste vraag voor de leerstoel Innovatie en Transformatie in de Zorg is hoe innovatie van de topklinische zorg tot een wezenlijke transformatie van het zorgstelsel kan leiden.

Het onderzoek van deze leerstoel richt zich op innovatie zowel op het gebied van organisatie van de sector, technologische als sociale innovatie. Anne Marie zal de komende jaren samen met promovendi onderzoek doen naar het succes van zorgnetwerken, de invloed van cultuur en gedrag van zorgverleners en zorgbestuurders op transformatie en op en de rol van (technologische) innovatie bij zorgtransformatie.

  1. Draagvlak: Creëer en behoud draagvlak tussen organisaties om gezamenlijk te werken aan een toekomstbestendig zorgsysteem.

  2. Vertrouwen: Leer elkaar begrijpen en creëer onderling vertrouwen.

  3. Gezamenlijke verantwoording: Definieer randvoorwaarden voor gezamenlijke verantwoording om zo risico’s en successen te delen.

  4. Politiek draagvlak en invloed op beleid: Zorg voor politiek draagvlak en beïnvloed de beleidscyclus.

  5. Financiering: Zorg ervoor dat de financiële prikkels in lijn zijn met de gezamenlijke doelen.

  6. Data en kennisinfrastructuur: Waarborg een verbetercyclus door een data- en kennisinfrastructuur op organisatie- en regioniveau te ontwikkelen.

  7. Burgerparticipatie: Creëer inzicht in burgerperspectieven en maak ruimte voor burgerparticipatie.

  8. Leiderschap: Zet passende bestuurlijke representatie en leiderschap in om de beweging naar de gezamenlijke doelen te behouden en/of te versnellen.

Het onderzoek van Manon Roest over 'Netwerken en Samenwerking voor het verbeteren van patiëntveiligheid' kunt u hier lezen. Het onderzoek is ook samengevat in een infographic.

Alp duran YZUgnOTxA44 unsplash

Meer over de leerstoel Innovatie en Transformatie

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl