Advanced child friendly IV-line Lock & Early warning Sleeve (ACHILLES) 

Kinderen die opgenomen zijn in het ziekenhuis, hebben regelmatig een infuus nodig voor het toedienen van vloeistoffen of medicatie. Een infuus plaatsen bij kinderen is moeilijker dan bij volwassenen, omdat kinderen minder goed meewerken en fijnere bloedvaten hebben. Dit resulteert in een lagere succesvolle inbreng ratio (<50%) bij de eerste poging. En dit terwijl kinderen het inbrengen van het infuus erg vervelend vinden! 67% van de kinderen ervaart het infuus en het plaatsen ervan als de minst aangename en meest pijnlijke ervaring van het ziekenhuisbezoek. Ook het controleren van het infuus bij kinderen is volgens dit onderzoek een omvangrijk en stressvol moment voor kind en zorgverlener, omdat het hele verband om het infuus verwijderd moet worden en opnieuw moet worden aangebracht. Door het onvolledig controleren van het infuus wordt een infuuslekkage soms te laat opgemerkt.

Ons doel is om de infuusbehandeling voor kinderen minder stressvol en pijnlijk te maken, door een gemakkelijker aanbreng systeem te ontwikkelen dat het infuus stabiliseert, met daar overheen een mooie, vrolijke infuushoes die in staat is om infuus lekkage te detecteren en het controleren van het infuus gemakkelijker maakt.

De eerste prototypes zijn nu ontwikkeld en worden in kleine rondes getest en vergeleken met de huidige behandeling. Na deze rondes zullen met de feedback van patiënt en zorgverlener nieuwe versies gemaakt worden die weer getest zullen moeten worden.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl