Apotheekspreekuur Parkinsonpoli 

In Nederland leven ongeveer 63.500 mensen met de ziekte van Parkinson. Zij worden veelal behandeld met levodopa. Door co-morbiditeit is er vaak sprake van polyfarmacie. Dit kan leiden tot ongemak voor de patiënt, ongeplande opnames en veelvuldig contact met de behandelaren.  

Het apotheekspreekuur brengt het volledige medicatiegebruik in kaart, voert een review hierop uit, beantwoordt onduidelijkheden van de patiënt en adviseert de neuroloog in medicatie aanpassingen met als doel de therapie (trouw) te verbeteren. Dit spreekuur voeren we nu een jaar en betreft een mooie samenwerking tussen het ParkinsonPunt Medisch Centrum Leeuwarden (MCL), ziekenhuisapothekers MCL en perifere apothekers uit de regio. Daarnaast wordt ook de opleiding tot ziekenhuisapotheker hierin betrokken, hierbij kan een mooie invulling worden gegeven aan de Entrustable Professional Activity ‘uitvoeren van een medicatiebeoordeling en opstellen van een behandelplan bij een complexe patiënt’.  

Op dit moment zetten wij een onderzoek op om het effect van dit spreekuur te onderzoeken op het welbevinden van de patiënt en een mogelijke reductie van noodzaak tot inschakelen van medische hulp en een daarmee gepaarde kostenreductie. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd door een student geneeskunde in het kader van een wetenschapsstage. 

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl