Au, dat werd tijd! 

Het probleem: (oncologische) patiënten hebben vaak pijn waarbij er sprake is van (on)voorspelbare doorbraakpijn. Voor de patiënten wordt dan rescuemedicatie voorgeschreven. Dit kunnen Rapid Onset Opioids (ROO) zijn of immediate release (IR) opioïden. Deze medicijnen vallen onder de Opiumwet waardoor patiënten deze niet in eigen beheer mogen hebben. Patiënten zijn hierdoor afhankelijk van de verpleegkundige. Als een patiënt een Numeric Rating Scale hoger dan 4 heeft, wordt er om pijnmedicatie gevraagd door middel van het plaatsen van een oproep naar de verpleegkundige. Uit metingen is gebleken dat patiënten in 85% van de gevallen langer dan 4 minuten moeten wachten op pijnstilling. Met uitschieters hierbij van 10 – 12 minuten. Patiënten geven ook aan dat ze de verpleegkundige niet willen belasten, waardoor ze wachten met het oproepen van een verpleegkundige. 

De oplossing: een persoonlijke biometrische kluis op het nachtkastje waardoor de patiënt direct toegang heeft tot zijn rescuemedicatie binnen de kaders van de Opiumwet.  

Het bewijs: op de verpleegafdeling oncologie in het Máxima MC heeft een pilot plaats gevonden. Deze is geëvalueerd bij patiënten en verpleegkundigen. Patiënten scoren een 100% tevredenheid. 

Hulp van STZ: het is een groot succes op de afdeling, dat we graag meer patiënten dit willen aanbieden, zodat alle patiënten direct toegang hebben tot hun rescuemedicatie. 

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl