Automatic Skin Test Reading APPlication (A-STRAPP)

Probleem: in de (kinder)allergologie lijkt de huidpriktest een beter diagnosticum voor voedselallergie dan het bloedonderzoek, wat gezien de toename van ernstige voedselallergieën op vooral de kinderleeftijd toenemend belangrijk is. Normaliter wordt de omvang van de huidreactie beoordeeld door deze met een balpen te omcirkelen en daarna op te meten. Dit is tijdrovend en niet erg nauwkeurig.

Innovatie: onze research-app (zonder CE-certificering) gebruikt fotografie en Artifical Intelligence voor de beoordeling van de grootte van de huidreacties. Dit is patiëntvriendelijker en leidt tot standaardisatie (internationaal nu niet beschikbaar), waardoor onderzoek naar de waarde van de huidtest beter vorm kan krijgen.

Bewijs: eigen onderzoek laat zien dat deze methode veelbelovend is in nauwkeurigheid en standaardisatie. Volgende stap is een multicenter trial ter validatie.

Hulp: we hebben behoefte aan partners uit andere STZ-ziekenhuizen in het verder ontwikkelen van deze innovatie tot een levensvatbaar CE-gecertificeerd product. En natuurlijk is het door PR gemakkelijker om in aanraking te komen met potentiële sponsoren of commerciële partijen die dit verder kunnen brengen.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl