Beddenbende: optimale capaciteitsplanning met behulp van een serious game

Ons personeel wordt steeds schaarser waardoor we minder capaciteit kunnen inzetten om aan de zorgvraag te voldoen. Omdat we al onze patiënten zo goed mogelijk willen behandelen, moeten we onze beddencapaciteit zo optimaal mogelijk benutten. Een vraag die vele zorginstellingen in hun dagelijkse praktijk bezighoudt.

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) ontwikkelde samen met Frisse Blikken het bordspel BeddenBende. Dit spel laat zorgverleners spelenderwijs inzien dat samenwerking de sleutel tot succes is en dat eigenbelang het ziekenhuisbelang in de weg kan staan. Door het spel reflecteren zorgverleners op hun eigen werkwijze en die van collega’s waar het optimale bedbezetting op de eigen afdeling versus het hele ziekenhuis betreft, en raken hierover op een constructieve manier met elkaar in gesprek.

Uit de eerste resultaten blijkt dat in het spel het ziekenhuisbelang meer naar voren komt, via reflectievragen worden zorgverleners gestimuleerd dit ook te vertalen naar de praktijk. Deelnemers geven terug dat het spel echt een gespreksstarter is, bijvoorbeeld voor moeilijke onderwerpen en casuïstiek in de praktijk. Het spel is een waardevol instrument om in alle STZ-ziekenhuizen de samenwerking zowel intern als extern te bevorderen en op een laagdrempelige en leuke manier hierover het gesprek te kunnen aangaan.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl