BEPPIE Chatbot 

De Beppie Chatbot is in het leven geroepen om leerlingen verpleegkunde te behouden tijdens en na diplomering. Na een pilot van 3 maanden gaven de enquêteresultaten duidelijk positieve ervaringen weer. Leerlingen voelen zich meer betrokken, ervaren meer aandacht. Verlaging in uitstroom is al zichtbaar. Het winnen van de innovatieprijs zou kunnen bijdragen aan het verder verspreiden van dit idee, zodat het de zorg ten goede komt. 

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
030 - 2739 414


Postbus 9696
3506 GR Utrecht
info@stz.nl