BREHAB: Leefstijlbegeleiding binnen de behandeling van borstkanker 

De meerderheid van de patiënten met borstkaker kampt met klachten tijdens en na de behandeling, zoals gewichtstoename, slaapproblemen, angst, problemen op gebied van seksualiteit en negatieve veranderingen in zelfbeeld. Deze klachten hebben een negatieve impact op de kwaliteit van leven.  

Binnen het BREHAB-project bieden wij vrouwen met de diagnose borstkanker een individueel leefstijlbegeleidingstraject aan. Het doel van dit project is om de kwaliteit van leven te verbeteren. Daarnaast is het doel dat leefstijlbegeleiding resulteert in verbeterde algehele gezondheid, en daarmee winst in overleving en minder terugkeer van kanker. Het begeleidingstraject vindt buiten het ziekenhuis plaats, waardoor naar verwachting de druk op de polikliniek zal afnemen.  

De noodzaak voor het ontwikkelen en implementeren van effectieve leefstijlinterventies wordt benadrukt in het recent verschenen IZA-rapport. De BREHAB-pilot onderzoekt of leefstijlbegeleiding een haalbare interventie is binnen de borstkankerzorg. Deze is in januari 2023 in het Franciscus Gasthuis & Vlietland gestart en er doen 40 vrouwen met borstkanker aan mee. Het benodigde aantal deelnemers was binnen korte tijd bereikt (3 maanden). Dit geeft aan hoe groot de behoefte aan leefstijlbegeleiding is.  

De hulp van STZ is nodig om het BREHAB-project op te schalen en leefstijlbegeleiding te implementeren binnen de borstkankerzorg.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl