Chatbot Maya helpt na Obesitas-chirurgie

Het probleem: de traditionele nazorgmethoden van de afdeling Bariatrie vereisen fysieke (telefonische) afspraken en beperken het contact tussen zorgverleners en patiënten tot specifieke tijdstippen, wat mogelijk leidt tot vertragingen bij het detecteren van problemen en het bieden van tijdige ondersteuning. 

De innovatie: het Maasstad Ziekenhuis heeft Chatbot Maya geïntroduceerd. Maya ondersteunt patiënten in het nazorgtraject via een chatrobotapp. Een algoritme, ontwikkeld door een verpleegkundige, zorgt ervoor dat Maya op vaste tijdstippen automatisch contact opneemt met de patiënt. Wanneer uit de antwoorden op de vragen blijkt dat het niet goed gaat met de patiënt, brengt de chatrobot de patiënt in contact met de hoofdbehandelaar. Betreffende arts ontvangt van Maya een alert in HiX en kan daar zien op welk gebied de patiënt meer ondersteuning nodig heeft. 

Het bewijs: tijdens de pilotfase is gebleken dat Chatbot Maya een positieve impact heeft op het nazorgtraject. De app stelt patiënten in staat om vragen te stellen en op een laagdrempelige manier in contact te staan met hun zorgverleners. Bovendien neemt Maya taken van medewerkers over, wat de werkdruk verlaagt en efficiëntie bevordert. 

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl